Lønnsoppgjøret 2022 - Enighet om overenskomstens A-del

5. april 2022

SAN og Spekter møttes i dag til innledende forhandlinger i årets hovedoppgjør. Partene har forhandlet om overenskomstens del A,  i tillegg til frister for resten av oppgjøret. 

A-delen ble prolongert. Partene er enige om at veilederen for kompetanseutvikling som er utarbeidet av partene i fellesskap skal tas i bruk i virksomhetene. 


Under forhandlingene har SAN løftet frem flere viktige temaer, som blant annet at lokale forhandlinger skal baseres på de fire kriterier. I tillegg har det fra SANs side blitt fremhevet at lønnssamtalen er en forutsetning for at den lokale lønnsmodellen skal fungere som avtalt. Begge parter ser behov for fellesopplæring innenfor de temaene som ble diskutert. 


Forhandlingsfristene ble som følger: 

Område 1, 3, 4, 7, 9, 12 og ikke innplasserte virksomheter:  fredag 13. mai kl. 1200

Område 2 Norges Bank: fredag 6. mai kl. 1500

Område 6 (NRK): fredag 6. mai kl. 1500 

Område 8 Posten: fredag 6. mai kl. 1500

Område 10, 11 og 13 (Gjelder kun NITO, Jordmorforeningen og Farmaceutene)

Frist for de videre forhandlinger i område 10, 11 og 13 avtales senere.


Nå starter de virksomhetsvise forhandlingene om den enkelte B-del og lønnsutviklingen for våre medlemmer. SANs leder ønsker alle våre dyktige forhandlingsledere lykke til, og minner om at det mulig å be om bistand fra forhandlingsleders fagforening ved behov. Protokoll