Lønnsoppgjøret 2022

SANs leder Birgithe Hellerud og Spekters leder Anne-Kari Bratten signerer avtale. Bildet er tatt fra hovedavtalerevisjonen i 2021

SANs leder Birgithe Hellerud og Spekters leder Anne-Kari Bratten. Bildet er tatt i forbindelse med signering av Hovedavtale etter revisjon i 2021. 

 

Hovedoppgjøret starter 5. april, når SAN og Spekter møtes til A-dels forhandlinger.

Under forhandlingene avtales frister og prosessen videre for de lokale forhandlingene for SANs medlemmer, det vil si B-dels forhandlinger.

I og med at det i år er hovedoppgjør, forhandler de sentrale parter også om tekst i den sentrale delen av overenskomsten, med andre ord A-delen.