Lønnsoppgjøret 2021

SAN og Spekter har i dag, 14. april gjennomført A-dels forhandlingene i mellomoppgjøret 2021. På grunn av koronasituasjonene ble forhandlingene gjennomført digitalt. 


Lønnsoppgjøret 2021

 

I et mellomoppgjør er det i hovedsak prosessen for videre forhandlinger som avtales, dvs. de lokale forhandlingsfristene for hvert overenskomstområde. Nytt i år, er at det ikke er avtalt en spesifikk frist for når lokale parter kan be om bistand. Dette medfører ingen endring i mulighetene til å be om bistandsforhandling. Dersom man ikke blir enige lokalt, kan man som vanlig be om bistand og gjennomføre bistandsforhandlinger i henhold til HA § 7, 4. ledd. Hensikten er at partene lokalt nå starter forhandlingene så raskt som mulig, og kan be om bistand i hele forhandlingsperioden, i god tid før forhandlingsfristen. 

 

Dersom dere ikke har avtalt forhandlingsdatoer med arbeidsgiver, bør dere kontakte arbeidsgiver i løpet av uka. Datoer bør være avtalt med arbeidsgiver innen 20. april. Lokale forhandlingsutvalg oppfordres til å ha tett kontakt med sin medlemsforening i forhandlingsperioden.

 

Fristene som er avtalt er som følger:

  • For overenskomstområde 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 og 12 er frist for avslutning av de lokale forhandlingene onsdag 5. mai 2021 kl. 15.00 Behov for bistand varsles til de sentrale parter løpende.
  • For overenskomstområde 1 Kultur, er frist for avslutning av forhandlingene fredag 4. juni 2021 kl. 15.00
  • For overenskomstområde 2 Norges Bank, er frist for avslutning av forhandlingene onsdag 12. mai 2021 kl. 15.00
  • For overenskomstområde 6 NRK, er frist for avslutning av forhandlingene torsdag 22. april 2021 kl. 18.00
  • Frist for de videre forhandlinger i område 10 Helseforetak med sykehusdrift og 13 Sykehus med driftsavtale avtales senere.

 

«For SANs medlemsforeninger skal lønnsforhandlingene og lønnsdannelse skje lokalt. Det skal føres reelle lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet, i tråd med avtalte kriterier. Nå er det opp til våre dyktige forhandlere å finne det lokale handlingsrommet sammen med arbeidsgiver, til beste for våre medlemmer. Jeg ønsker dere lykke til med vårens vakreste eventyr», sier SANs leder Birgithe Hellerud

 

Protokoll A-dels forhandlingene 2021