Lønnsoppgjøret 2020 i havn - meklingsløsning på overtid

SAN og Spekter kom 4. februar kl 02:15 til enighet i meklingen som omfattet medlemmer av NITO, Norges Farmaceutiske Forening og Den norske jordmorforening i helseforetakene. Enigheten innebærer at det ikke blir streik. Med meklingsløsningen er hovedoppgjøret 2020 for SAN endelig i havn.


Etter historiens første digitale mekling hos Riksmekleren, kom SAN og Spekter 4. februar kl. 02:15 til enighet. Enigheten innebærer at det ikke blir streik, og at overenskomstområdet 10 kan lukkes og oppgjørene iverksettes for samtlige helseforetak i dette området.  

 

SAN hadde varslet streik ved tre helseforetak fra torsdag morgen dersom man ikke kom til enighet. -Nå skal alle SANs medlemmer møte på jobb som vanlig, sier SANs leder Birgithe Hellerud.

Jeg vil takke forhandlingsdelegasjonen som har vært konstruktive og ikke mistet humøret eller motet selv om vi har sittet på hvert vårt hjemmekontor. Jeg er glad for at vi fikk landet også dette området uten streik og at 2020-oppgjøret er ferdig. Nå kan vi rette blikket fremover mot mellomoppgjøret 2021, som starter i midten av april.