Lønnsoppgjøret 2019

Avtalt forhandlingsstart 2. april 2019.


Lønnsoppgjøret 2019


Spekter og SAN har avtalt A-delsforhandlinger 2. april 2019.

I år er det mellomoppgjør. Vi skal derfor ikke forhandle om tekst i A-delen i år. Under årets forhandlinger skal vi blant annet bli enige om frister for de ulike overenskomstområdene.