Lønnsoppgjøret for 2017 er avsluttet.

SAN har i dag, 8.juni 2017, gjennomført avsluttende sentrale forhandlinger med Spekter i område 10. Partene kom til enighet. Alle områdene er nå lukket og den lokale fordelingen kan starte.


Lønnsoppgjøret for 2017 er avsluttet.

Resultatene fra de lokale forhandlingene for SAN, viser at frontfagsrammen i år ikke har vært en fasit. Man har stort sett brukt de avtalte kriterier ved forhandlingene lokalt.

SANs leder, Birgithe Hellerud, takker alle lokale tillitsvalgte for innsatsen i årets oppgjør. Ved hjelp av deres innsats får vi gjennomført SANs lønnspolitikk og får forhandlingsmodellen vår til å fungere.

På bildet: Forhandlingsleder for Spekter, Bjørn Skrattegård og Leder SAN, Birgithe Hellerud.