Hovedoppgjøret 2024 er avsluttet - takk til alle tillitsvalgte!

Onsdag 12. juni ble SAN og Spekter enige i sentrale forhandlinger for overenskomstområdet 10. 

Med det er det enighet i alle overenskomstområder, og hovedoppgjøret 2024 er i hav. Oppgjøret kan effektueres for alle virksomheter. 

SANs leder Birgithe Hellerud retter en stor takk til alle tillitsvalgte som har deltatt i årets forhandlinger.