Hovedoppgjøret 2022 - status 10. juni

10. juni 2022 ble det gjennomført fase 3-forhandlinger for overenskomstområde 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag. SAN og Spekter har oppnådd enighet, og området er lukket. 

I tillegg har partene signert avsluttene protokoll for overenskomstområde 13: Sykehus med driftsavtaler

 

Oppgjøret kan nå iverksettes for virksomheter i dette området. 

 

Fra tidligere er disse områdene lukket: 

område 1: Kulturvirksomheter

område 2: Norges Bank

område 3: Avinor

område 6: NRK

område 7: Tog

område 8: Posten

område 9: Øvrige virksomheter

 

For område 10 og 11  pågår det fortsatt lokale forhandlinger og bistandsforhandlinger.