Hovedoppgjøret 2022 er avsluttet - 29.juni

SAN og Spekter har i dag, 29. juni, signert avsluttende sentral protokoll for område 10 (helseforetak) og område 11 (øvrige helseforetak).

Oppgjøret kan nå effektueres i disse virksomhetene.

 

Lønnsoppgjøret 2022 er med dette ferdig og avsluttet for alle SANs områder. 

SANs leder takker alle tillitsvalgte som har bidratt i lokale forhandlinger for innsatsen.