Hovedoppgjøret 2020 starter 25. august

I forbindelse med den pågående koronapandemien ble lønnsoppgjøret 2020 utsatt tidligere i år. 

Nå er det fastsatt at de innledende A-delsforhandlingene mellom SAN og Spekter begynner 25. august. A-delsforhandlingene skal være avsluttet senest i løpet av 26. august. 

Under A-delsforhandlingene vil fristene for de lokale B-delsforhandlingene bli fastsatt. SANs nettsider oppdateres så fort resultatet av forhandlingene er klart.