Hovedavtalen 2021-2025

Hovedavtalen 2021-2025SAN og Spekter er i dag, 11.11.2021 blitt enige om Hovedavtalen for 2022 – 2025.

Avtalen er i all hovedsak prolongert, men vi har fått til vesentlige endringer.

I 2017 startet arbeidet med en innledning til hovedavtalen og det har vi fått på plass i dag. Innledningen trekker frem viktigheten av partsarbeidet og den norske modellen.

SAN er veldig fornøyd med at fokuset på bærekraft er styrket, både i innledningen og som et eget drøftingspunkt i § 30. Drøftingsbestemmelsen er også oppdatert på viktigheten av å involvere arbeidstakerne ved innføring av ny teknologi og digitalisering.

I tillegg har vi fått oppdatert teksten i § 44 som sier at etterutdanning knyttes til vedlikehold av kompetanse som er nødvendig for de oppgaver arbeidstakeren har.

Vi vil også trekke frem et nytt punkt om at verv som tillitsvalg gir kompetanse og skal vurderes i den videre tjeneste og karriere.

Den nye hovedavtalen gjelder fra 1. januar 2022, og SAN vil sende ut mer detaljert informasjon om endringene, og om jobben som nå må gjøres med å etablere og revidere tilpasningsavtaler/samarbeidsavtaler i alle Spekters virksomheter.

 

SANs leder retter en spesiell takk til forhandlingsdelegasjonen, SANs Råd og medlemsforeningene for gode innspill til krav! 

 

F.v. Berit Grimsrud (Den Norske Jordmorforening), ingvild Irgens-Jensen (Naturviterne), Brynhild Asperud (NITO), Hans Christian Apenes (Tekna), Birgithe Hellerud (SAN)