Frister for lønnsoppgjøret 2023 er avtalt

SAN og Spekter møttes for A-delsforhandlinger i dag, 27. april 2023, og har blitt enige om frister for de lokale lønnsforhandlingene. På bildet: SANs leder Birgithe Hellerud og forhandlingsdirektør i Spekter Bjørn Skrattegård


Område 6 NRK har forhandlingsfrist 27. april 2023 kl. 20. 

Frist for de lokale forhandlingene i område 10 Helseforetak med sykehusdrift og område 13 Sykehus med driftsavtale er avtalt til 16. juni 2023 kl. 12:00. 

For alle øvrige områder er frist for avslutning av de lokale forhandlinge avtalt til 16. mai 2023 kl. 12:00. 
Behov for bistand varsles til de sentrale partene fortløpende.


SANs leder Birgithe Hellerud ønsker alle lokale forhandlingsdelegasjoner lykke til i forhandlingene!