Forhandlinger om Hovedavtalen

SAN og Spekter reforhandler Hovedavtalen 10. og 11. november, sammen med LO, YS, Unio og Akademikerne.

 

Hovedavtalen er arbeidslivets grunnlov og bærebjelken for partsarbeidet lokalt og sentralt.

Et organisert arbeidsliv er vesentlig for at den norske modellen skal fungere.

SAN har i sitt krav spesielt fokus på bærekraft, kompetanseutvikling og tydeliggjøring av drøftingsretten.


Nå ser vi frem til konstruktive og gode forhandlinger.


Forhandlinger om Hovedavtalen

Fra ve: Lise Olsen (LO), Birgithe Hellerud (SAN), Anne-Kari Bratten (Spekter), Lill Sverresdatter Larsen (Unio), Rune Frøyland (Akademikerne) og Lizzie Ruud Thorkildsen (YS)ved oppstart av Hovedavtaleforhandlingene