Forhandlinger om hovedavtalen

SAN forhandler om endringer i hovedavtalen med Spekter 5. desember 2017.