Forhandlingene er i gang

Tirsdag 25. august var det endelig oppstart i de sentrale forhandlingene i Spekterområdet for 2020. 


Forhandlingene er i gang

Slik forhandlingssystemet i Spekterområdet fungerer, avtaler de sentrale partene, SAN og Spekter, frister for oppgjøret.

De sentrale parter forhandler også om tekst i den sentrale delen av overenskomsten, kjent som Del A. 

Når fristene er avtalt, skal lønnsforhandlingene og tekst i overenskomsten Del B (virksomhetsvise deler) forhandles i de respektive virksomhetene.

I år består SANs forhandlingsdelegasjon av Birgithe Hellerud, Hans Christian Apenes, Jon Ole Bjørklund Whist og Anette Wevle. Øvrige medlemmer av AU deltar via Teams.