Tariffnytt 8. juni 2018

SAN og Spekter har avtalt fase 3-forhandlinger i flere områder.