Tariffnytt 8. juni 2018

SAN og Spekter har avtalt fase 3-forhandlinger i flere områder.


SAN og Spekter har fase 3-forhandlinger i område 9, mandag 11. juni.

Det er avtalt fase 3-forhandlinger for område 10, onsdag 20. juni.