Enighet om sosiale bestemmelser (A1)

Enighet mellom SAN og Spekter om prolongering av avtalene om sosiale bestemmelser for helseforetakene og sykehus med driftsavtaler.