Enighet om sosiale bestemmelser (A1)

Enighet mellom SAN og Spekter om prolongering av avtalene om sosiale bestemmelser for helseforetakene og sykehus med driftsavtaler.


Enighet om sosiale bestemmelser (A1)

 

SAN ble 16. april 2018, sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene, enige med Spekter om å prolongere de sosiale bestemmelsene (A1). Det gjelder for område 10, 11 og 13.

Det vil si at bestemmelsene er forlenget uten endring.

Protokoll A1 område 10 (Sosiale bestemmelser)(Gjelder også område 11)

Protokoll A1 område 13 (Sosiale bestemmelser)