Enighet om ny hovedavtale

Forhandlingene om ny hovedavtale mellom SAN og Spekter ble avsluttet 14.12.17.


Enighet om ny hovedavtale
Bjørn Skrattegård, forhandlingssjef Spekter og Birgithe Hellerud, forhandlingsleder SAN. Foto: Spekter


SAN og Spekter er enige om endringer i hovedavtalen.
Alle arbeidstakersammenslutningene skrev torsdag under ny hovedavtale med Spekter for fire år.

Forhandlingsleder for SAN, Birgithe Hellerud fornøyd med å nå ha en ny avtale på plass.

- Vi er fornøyd med at det skal arbeides med felles opplæringstiltak mellom partene knyttet til hovedavtalen i tiden fremover. Dette har vært et av områdene som SAN har arbeidet med.

SAN ønsket å styrke meddbestemmelsesreglene i avtalen, men fikk ikke gjennomslag for dette.

 

Se protokollen fra forhandlingene

Se hovedavtalen her

 

Splittprotokoll

Protokoll forhandlingssystem helseforetak