Enighet med Spekter i forhandlingene om sosiale bestemmelser

SAN helse har sammen med de øvrige organisasjonene i dag kommet til enighet med Spekter i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene (A1).


Enighet med Spekter i forhandlingene om sosiale bestemmelser

Partene er enige om å videreføre frysbestemmelsen av de ansattes pensjonsforhold. Det ble også enighet om ytelse til etterlatte.

Basert på felles krav fra organisasjonene om bedre sykepengerettigheter for de over 67 år og muligheten for å arbeide ved siden av alderspensjon etter fylte 67 år, ble det satt ned et partssammensatt utvalg som skal se på hvordan de sosiale bestemmelsene slår ut for arbeidstakere som er 67 år og eldre.

Oppgjøret i område 10, 11 og 13 for SANs foreninger i helseforetakene fortsetter nå med B-dels forhandlingene. Informasjon om fristene kommer så snart det er fastsatt.