Enighet i Helseplattformen AS

Etter mekling 28. - 29. juni er SAN og Spekter blitt enige om overenskomst del B (lokal tariffavtale) for Helseplattformen AS.  I tillegg er partene enige om lønnsoppgjøret for 2021 med en ramme på 2,82%.

Denne enigheten gjelder også for forbundene i Unio, LO Stat og YS Spekter. Arbeidstakersiden har stått samlet under hele prosessen, både lokalt og sentralt.

«I forkant av meklingen har regulering av arbeidstid vært den største utfordringen. Dette er nå løst for overenskomstperioden, og partene skal lokalt jobbe videre med permanente arbeidstids-løsninger frem til hovedoppgjøret i 2022», sier SANs leder Birgithe Hellerud.

«Jeg vil takke våre lokale tillitsvalgte som har gjort en kjempejobb ved etableringen av B-delen i Helseplattformen AS».

Møteboken fra meklingen finnes på www.riksmekleren.no