Enighet i A-delsforhandlingene

Spekter og SAN er enige i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon, det vil si A-delen og protokollen til denne.


Bilde: Bjørn Skrattegård Spekter og Birgithe Hellerud SAN.

 

Partene er blitt enige om fristene for de lokale forhandlingene, i tillegg til noen små endringer i teksten.

Nye områder

Den største endringen er at Spekters virksomheter nå skal inndeles i 13 overenskomstområder, mot tidligere 10. Den virksomhetsvise inndelingen ligger som vedlegg til protokollen.

Tidligere område 9 er nå delt i område 4, 9 og 12, mens helseforetakene som ikke driver pasientbehandling ligger i område 11.  Lovisenberg Diakonale sykehus er flyttet til område 13, sammen med Martina Hansens Hospital.


Fornøyd forhandlingsleder

Forhandlingsleder for SAN, Birgithe Hellerud er fornøyd med denne inndelingen, og tror at dette blir lettere å håndtere for alle parter:

- I A-delen fikk vi inn en mer forpliktende tekst om kompetanseutvikling. I tillegg til dette har SAN og Spekter revidert «retningslinjer for lokale forhandlinger i helseforetak». 

Her er det også presisert at det skal tilbys felles opplæring dersom lokale parter ønsker dette , tilføyer Hellerud.

Frister

Fristene for de videre forhandlingene er, bortsett fra for område 6, 10 og 13:

 

Bistandsfrist: 27. april

Forhandlingsfrist: 9.mai

 

For område 6:

Bistandsfrist: 18.april

Forhandlingsfrist: 20.april

 

For område 10 og 13:

Bistandsfrist: 16.mai

Forhandlingsfrist: 30.mai

 

Tillitsvalgte vil få tilsendt et informasjonsskriv med litt mer informasjon i slutten av uke 15.