Enighet i A1-forhandlingene for område 10

SAN har i dag kommet til enighet med Spekter i forhandlinger om A1-del for overenskomstområde 10 Helseforetak. Tema for forhandlingene i dag har vært hvordan partene ønsker at prosessen frem mot ny offentlig tjenestepensjon skal være. SAN og Spekter har avtalt at dagens frysbestemmelse videreføres. Partene er videre enige om at det skal utredes om det er behov for å tilpasse A1-delen etter den ny offentlig tjenestepensjon. YS og LO har brutt og deres oppgjør går til mekling. Oppgjøret for SAN, Akademikerne og Unios foreninger går videre som tidligere avtalt i A-delen.