A-delsforhandlinger starter 27. april

SAN og Spekter møtes for A-delsforhandlinger den 27. april. I A-delsforhandlingene avtales frister for de lokale forhandlingene. 

SANs nettsider oppdateres med resultatet av forhandlingene så fort det er klart.