A-delsforhandlinger avsluttet

2. april 2019 kl. 14:20 ble protokollen signert. I dag har SAN og Spekter blitt enige om kriteriene for de lokale lønnsforhandlingene, og forhandlingsfristene for hvert av overenskomstområdene.