A-delsforhandlingene i havn for 2017

SAN møtte i dag Spekter til sentrale A-delsforhandlinger


4.4.17, kl. 16.00

 

SAN og Spekter har avsluttet de sentrale A-delsforhandlingene. Årets oppgjør er et mellomoppgjør og derfor er det ingen endring i teksten i A-delen.

 

Partene har kommet til enighet om frister for de forskjellige overenskomstområdene. Det er i år avtalt når de lokale forhandlingene senest skal være startet.

Forhandlingene fortsetter nå lokalt i gjeldende virksomheter og helseforetak.

 

Ved behov for bistand, meldes det til egen forening så snart som mulig.

 

Spekter oppfordrer virksomhetene til å prioritere

-Husk at frontfagsrammen på 2,4 prosent er en norm, ikke en fasit. Det skal være rom for både å gå over og under normen fra frontfaget når det kan begrunnes i de fire kriteriene vi har avtalt med arbeidstakerorganisasjonene, nemlig virksomhetens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Dette sa Anne-Kari Bratten, direktør i Spekter under åpningen av årets lønnsoppgjør.

 

Hun minnet om at forhandlinger også handler om å prioritere, og at partene innen den enkelte virksomhet må forhandle om hvordan lønnstilleggene skal fordeles.

Les hele saken på Spekters sider.

Protokoll A-delsforhandlinger SAN - Spekter 2017

 

Under forteller SANs leder Birgithe Hellerud om SANs krav før forhandlingene startet i formiddag