A-delsforhandlingene i gang

A-delsforhandlingene mellom SAN og Spekter startet opp i dag 10. april.


A-delsforhandlingene i gang
Bilde: Fra venstre: Eivind Gran fra LO Stat, Birgithe Hellerud fra SAN, Rune Frøyland fra Akademikerne Helse, Eli Gunhild By fra Unio, Bjørn Skrattegård fra Spekter og Lizzie Ruud Thorkildsen fra YS Spekter.

Det skal forhandles om tekst i A-delen og frister for videre forhandlinger lokalt. SAN krever frie, lokale forhandlinger for sine medlemmer, i tråd med forhandlingsmodellen.

Frie lokale forhandlinger

Vi ser frem til gode og konstruktive forhandlinger, sier SANs leder Birgithe Hellerud. SAN krever frie lokale forhandlinger for våre medlemmer, og det er de tillitsvalgte ute i virksomhetene som sammen med sine arbeidsgivere skal finne de gode løsningene, legger hun til.

Ny områdeinndeling

De sentrale partene forhandler overenskomstens del A, der blant annet forhandlingsfristene for de respektive områdene inngår. Det vil i år også bli en diskusjon rundt områdeinndelingen for Spekters forhandlingsområder.

SAN forhandlingsdelegasjon 2018.jpg

SANs forhandlingsdelegasjon: Birgithe Hellerud, Jon Ole Whist, Christoffer Hjelde, Christopher Viland, Ida Engen og Berit Grimsrud Syversen.