Dato for mekling i område 10 fastsatt

Meklingen for helseforetakene blir 2. og 3. februar, med meklingsfrist 3. februar kl. 24.00.