Dato fastsatt for A-delsforhandlingene

A-delsforhandlingene mellom Spekter og SAN starter 10. april 2018.

Foreningene arbeider nå med innspill til krav. Fristen for innspill er satt til 16. februar. Deretter vil SANs arbeidsutvalg bearbeide innspillene.