Avtale gir bedre betalt overtid innen helse

SAN inngikk 27. mars avtale med Spekter for sykehus og helseforetak om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og om fordeling av arbeidstiden som følge av behov for økt arbeidsinnsats under koronapandemien. Dette er en unntaksavtale som kun skal brukes der det er strengt nødvendig av hensyn til enhetens drift som følge av covid-19. Avtalen er inngått på vegne av NITO, Den Norske Jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forening.

 

Dagens tilleggsavtale sikrer at våre medlemmer som er skift-/turnusarbeidere, og som får endret arbeidsplan etter unntaksavtalen fra 27.mars, får bedre betaling for overtiden. 

 

Der hvor arbeidstakere arbeider overtid som følge av koronapandemien, men uten at det er laget nye turnusplaner med kort varslingsfrist, er partene enige om at arbeidsgiver etter drøftinger kan fastsette at de utvidede satsene for overtidsgodtgjørelse også skal gjelde for disse arbeidstakere. I tillegg gjelder avtalen for ledere.

 

Ved inngåelse av denne avtalen foreligger det ikke lenger uenighet om forståelsen av arbeidstidsavtalen fra 27. mars.

 

Vi er i en ekstraordinær situasjon, der helsevesenet står samlet om de utfordringene vi nå står midt opp i. SAN velger derfor å inngå samme avtale som de andre foreningene, så våre tillitsvalgte kan konsentrere seg om arbeidet som trengs i kampen mot pandemien, uttaler SANs leder Birgithe Hellerud.

 

Les protokollen her.