Tariffnytt 24.9.19: Sykehusstreik avverget!

SAN og Spekter møttes hos Riksmekleren 23. september kl. 10:00. Frist for meklingen var satt til 24:00, men partene ble enige om å fortsette meklingene på overtid. Kl. 02:00 kunne Riksmekleren legge frem en skisse til enighet som både SAN og Spekter kunne akseptere. Sykehusstreiken er dermed avverget. 
 

                "Arbeidsgiver har kommet oss i møte på viktige prinsipielle punkter knyttet til                                               lønnnsmodellen og organisasjonsfriheten, slik at det var mulig å komme til en løsning
                   ved dette oppgjøret. Det gjenstår en stor jobb videre frem mot hovedoppgjøret i 2020"

                                            - Brynhild Asperud, leder for NITOs tariffutvalg for spekterområdet. 

 

Alle SANs medlemmer skal møte på jobb som vanlig. Les mer om innholdet i oppgjøret i Riksmeklerens møtebok.

Lønnsoppgjøret for overenskomstområde 10 kan nå effektueres for alle virksomheter.