Tariffnytt 21. juni 2018

Enighet i område 10


Tariffnytt 21. juni 2018

Bildet: Sylvia Brustad, direktør Spekter helse og Birgithe Hellerud, leder SAN

Lønnsoppgjøret for helseforetakene i område 10 kan iverksettes. Spekter og SAN ble i går enige i fase 3-forhandlingene, der NITO og Helse Bergen hadde utestående spørsmål fra de lokale forhandlingene.