Pensjonister som bidrar under koronaepidemien slipper avkortning i offentlig tjenestepensjon

De sentrale parter inngikk 18.03.20 en midlertidig avtale om endring i pensjonsbestemmelsene. Endringene innebærer at pensjonister som blir beordret til å jobbe, eller som frivillig jobber, for å bistå under koronaepidemien, kan ha lønnsinntekt uten å frykte avkortning i offentlig tjenesetepensjon. 

Protokollen kan leses her.