Lønnsoppgjøret 2020 utsatt til høsten

Partene har på grunn av koronasituasjonen, besluttet at årets overenskomstrevisjon med tilhørende lønnsoppgjør utsettes til etter sommeren.

Alle tariffavtaler gjelder inntil videre.