Forhandlinger om hovedavtalen

SAN forhandler om endringer i hovedavtalen med Spekter 5. desember 2017.


Gjeldende hovedavtale ble i 2016 prolonger og varer ut 2017.

Alle medlemsforeningene har hatt mulighet til å komme med forslag til krav. SANs råd hadde en gjennomgang av innkommende krav i begynnelsen av november.

Det er SANs arbeidsutvalg, med forhandlingsleder Birgithe Hellerud, som forhandler med Spekter.

Forhandlingene avsluttes med alle forhandlingssammenslutningene 14. desember.