Felles protokoll mellom partene om utsettelse av hovedoppgjøret 2020

SAN og Spekter har i dag, 17.3.2020, inngått en felles protokoll om at årets lønnsoppgjør utsettes til høsten. Alle avtaler forlenges til 15. september 2020. 

 

Du kan lese protokollen her.