Årets forhandlingsstart utsettes (publisert 17.4.23)

Spekter og SAN hadde avtalt A-delsforhandling og oppstart av årets forhandlinger onsdag 19. april. På grunn av den pågående streiken mellom LO/YS og NHO i frontfagsoppgjøret, utsettes nå forhandlingene mellom SAN og Spekter. 

 

Utsettelsen er ikke til hinder for at partene lokalt gjennomfører et forberedelsesmøte. I møtet bør dere gjennomgå kriteriene etter A-delen og bli enige om tallgrunnlaget for årets forhandlinger. Årets forhandlinger er et  mellomoppgjør, og føres på grunnlag av bestemmelsene i A-delens kapittel V punkt 6:

"Forhandlingene skal føres på grunnlag av kriteriene i pkt II 2, og den alminnelige økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår. "