SAN og Spekter har avtalt oppstart for årets forhandlinger

Lønnsoppgjøret 2020 starter 2. april 2020. Fordi det er et hovedoppgjør, skal det forhandles om både lønnsvekst og innholdet i overenskomsten, A-del og B-del. 
 

Den 2. april møtes de sentrale partene SAN og Spekter til forhandlinger.  Overenskomstens A-del skal reforhandles på bakgrunn av innspill til krav fra medlemsforeningene. I tillegg skal det fastsettes frister for de lokale forhandlingene. SAN forhandler ikke om penger sentralt, dette skjer lokalt i den enkelte virksomhet. 


For helseforetakene forhandles de sosiale bestemmelsene (A1) mellom de sentrale partene den 16. april.  

 

Under B-dels forhandlingene skal de lokale partene forhandle om årets lønnsoppgjør. I tillegg skal det forhandles om teksten i B-delen av avtalen. Fristene fastsettes under de innledende forhandlingene 2. april. Nettsiden oppdateres så fort resultatet er klart.