Årets A-delsforhandlinger er i gang

Årets forhandlinger er i gang. 

SANs AU er i dag hos Spekter for å forhandle om A-del. Under dagens forhandlinger skal vi bli enige om kriterene, og fristene, for årets lokale forhandlinger. 
 


Årets A-delsforhandlinger er i gang

F.v.: Eivind Gran (LO - Stat), Bent Ronny Mikalsen (Unio), Anne-Kari Bratten (Spekter), Birgithe Hellerud (SAN), og Lizzie Ruud Thorkildsen (YS)