Aktuelt

Nytt fra SANForhandlingene er i gang

Tirsdag 25. august var det endelig oppstart i de sentrale forhandlingene i Spekterområdet for 2020. 

Slik forhandlingssystemet i Spekterområdet fungerer, avtaler de sentrale partene, SAN og Spekter, frister for oppgjøret.

De sentrale parter forhandler også om tekst i den sentrale delen av overenskomsten, kjent som Del A. 

Når fristene er avtalt, skal lønnsforhandlingene og tekst i overenskomsten Del B (virksomhetsvise deler) forhandles i de respektive virksomhetene.

I år består SANs forhandlingsdelegasjon av Birgithe Hellerud, Hans Christian Apenes, Jon Ole Bjørklund Whist og Anette Wevle. Øvrige medlemmer av AU deltar via Teams.Enighet i A1-forhandlingene for område 10

SAN har i dag kommet til enighet med Spekter i forhandlinger om A1-del for overenskomstområde 10 Helseforetak. Tema for forhandlingene i dag har vært hvordan partene ønsker at prosessen frem mot ny offentlig tjenestepensjon skal være. SAN og Spekter har avtalt at dagens frysbestemmelse videreføres. Partene er videre enige om at det skal utredes om det er behov for å tilpasse A1-delen etter den ny offentlig tjenestepensjon. YS og LO har brutt og deres oppgjør går til mekling. Oppgjøret for SAN, Akademikerne og Unios foreninger går videre som tidligere avtalt i A-delen.


A-delsforhandlinger avsluttet

2. april 2019 kl. 14:20 ble protokollen signert. I dag har SAN og Spekter blitt enige om kriteriene for de lokale lønnsforhandlingene, og forhandlingsfristene for hvert av overenskomstområdene.


Årets A-delsforhandlinger er i gang

Årets forhandlinger er i gang. 

SANs AU er i dag hos Spekter for å forhandle om A-del. Under dagens forhandlinger skal vi bli enige om kriterene, og fristene, for årets lokale forhandlinger. 
 


Tariffnytt 29.5.17

Spekter og SAN undertegnet 29. mai avsluttende sentral protokoll for område 9.

Oppgjøret kan nå iverksettes i disse virksomhetene. 

 

Vi minner om at de avtalte tilleggene ikke gis til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsen, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen (29.5.17).

Tariffnytt 26.5.17

Forhandlingene i områdene 9 og 10 til fase 3

Det avholdes fase 3-forhandlinger i område 9, mandag 29. mai. Dersom partene blir enige i utestående virksomheter, kan oppgjøret da iverksettes.

Informasjon blir gitt når området er lukket.

Fase 3 i område 10 avholdes 8. juni.

Nye områder lukket og klare for iverksetting

Nye områder lukket og klare for iverksetting

Område 1(Orkester og teatre) og 7(NSB) er i dag 12. mai lukket og klare for iverksetting.


Områder lukket og klare for iverksetting

Følgende områder er lukket mandag 8. mai:
2: Norges Bank
3: Avinor
4: Lovisenberg
6: NRK
8: Posten
Oppgjøret kan nå iverksettes lokalt i virksomhetene i disse områdene.