Aktuelt

Nytt fra SANLønnsoppgjøret 2021

SAN og Spekter har i dag, 14. april gjennomført A-dels forhandlingene i mellomoppgjøret 2021. På grunn av koronasituasjonene ble forhandlingene gjennomført digitalt. 


Lønnsoppgjøret 2020 i havn - meklingsløsning på overtid

SAN og Spekter kom 4. februar kl 02:15 til enighet i meklingen som omfattet medlemmer av NITO, Norges Farmaceutiske Forening og Den norske jordmorforening i helseforetakene. Enigheten innebærer at det ikke blir streik. Med meklingsløsningen er hovedoppgjøret 2020 for SAN endelig i havn.

Hva gjør du hvis du blir tatt ut i streik?

Meklingen i helseforetakene gjennomføres 2. og 3. februar. I den forbindelse er det en umiddelbar risiko for at SANs medlemmer blir tatt ut i streik. Hva som skjer dersom du blir tatt ut i streik kan du lese mer om her:

Brudd mellom SAN og Spekter – oppgjøret i overenskomstområde 10 (helseforetak med sykehusdrift) går til mekling

Forhandlingssammenslutningen SAN, som representerer NITO, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forenings medlemmer i helseforetakene, brøt i kveld de avsluttende sentrale forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter. Dette innebærer at oppgjøret nå går til mekling hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter om lag 6850 medlemmer i helseforetakene.

-          Det viste seg vanskelig å komme til enighet etter at vi fikk rekordmange brudd i de lokale forhandlingene, sier Birgithe Hellerud, SANs leder. – Nå ser vi frem til konstruktive prosesser hos Riksmekleren, fortsetter hun.

Det er ikke avklart når meklingen vil gjennomføres, men sannsynligvis i løpet av januar 2021. Bruddet innebærer at oppgjøret for medlemmene i helseforetakene ikke kan iverksettes før det foreligger en endelig løsning.


Tariffnytt 19. november 2020

SAN og Spekter gjennomførte i går avsluttende sentrale forhandlinger (fase 3) i område 12.

Oppgjøret for disse virksomhetene kan iverksettes.

 

Samtidig signerte vi avsluttende protokoll for område 13.

 

Fase 3-forhandling i område 9, gjennomføres mandag 23.11.

Tariffnytt 22. oktober 2020

SAN og Spekter ble enige i avsluttende sentrale forhandlinger i område 1 i går. Det vil si fase 3-forhandlinger med Operasolistene/Norsk Lektorlag. Oppgjøret i virksomhetene i område 1 kan nå iverksettes.

A1 forhandlingene er i gang

SAN møter i dag Spekter til forhandlinger om A1 - Sosiale bestemmelser for helseforetak. I åpningsmøtet leverte SAN felles krav med Akademikerne Helse, LO Stat, YS Spekter og Unio.

Enighet i A1-forhandlingene for område 10

SAN har i dag kommet til enighet med Spekter i forhandlinger om A1-del for overenskomstområde 10 Helseforetak. Tema for forhandlingene i dag har vært hvordan partene ønsker at prosessen frem mot ny offentlig tjenestepensjon skal være. SAN og Spekter har avtalt at dagens frysbestemmelse videreføres. Partene er videre enige om at det skal utredes om det er behov for å tilpasse A1-delen etter den ny offentlig tjenestepensjon. YS og LO har brutt og deres oppgjør går til mekling. Oppgjøret for SAN, Akademikerne og Unios foreninger går videre som tidligere avtalt i A-delen.


A-delsforhandlinger avsluttet

2. april 2019 kl. 14:20 ble protokollen signert. I dag har SAN og Spekter blitt enige om kriteriene for de lokale lønnsforhandlingene, og forhandlingsfristene for hvert av overenskomstområdene.


Årets A-delsforhandlinger er i gang

Årets forhandlinger er i gang. 

SANs AU er i dag hos Spekter for å forhandle om A-del. Under dagens forhandlinger skal vi bli enige om kriterene, og fristene, for årets lokale forhandlinger. 
 


Tariffnytt 29.5.17

Spekter og SAN undertegnet 29. mai avsluttende sentral protokoll for område 9.

Oppgjøret kan nå iverksettes i disse virksomhetene. 

 

Vi minner om at de avtalte tilleggene ikke gis til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsen, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen (29.5.17).

Tariffnytt 26.5.17

Forhandlingene i områdene 9 og 10 til fase 3

Det avholdes fase 3-forhandlinger i område 9, mandag 29. mai. Dersom partene blir enige i utestående virksomheter, kan oppgjøret da iverksettes.

Informasjon blir gitt når området er lukket.

Fase 3 i område 10 avholdes 8. juni.

Nye områder lukket og klare for iverksetting

Nye områder lukket og klare for iverksetting

Område 1(Orkester og teatre) og 7(NSB) er i dag 12. mai lukket og klare for iverksetting.


Områder lukket og klare for iverksetting

Følgende områder er lukket mandag 8. mai:
2: Norges Bank
3: Avinor
4: Lovisenberg
6: NRK
8: Posten
Oppgjøret kan nå iverksettes lokalt i virksomhetene i disse områdene.