SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter og representerer over 15 000 ansatte. 14 fagforeninger har inngått samarbeidsavtale om å utgjøre forhandlingssammenslutningen. SAN representerer fagforeninger med medlemmer som har høyere utdanning på master - og bachelorgradsnivå fra universitet og høyskoler.


Tariffnytt 13.05.2024

Mange virksomheter har kommet til enighet i årets hovedoppgjør. SAN har signert avsluttende protokoll med Spekter for flere overenskomstområder, slik at oppgjøret kan iverksettes for virksomheter i disse områdene. Se oversikt nedenfor.