SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter og representerer over 15 000 ansatte. 15 fagforeninger har inngått samarbeidsavtale om å utgjøre forhandlingssammenslutningen. SAN representerer fagforeninger med medlemmer som har høyere utdanning på master - og bachelorgradsnivå fra universitet og høyskoler.Lønnsoppgjøret 2021

SAN og Spekter har i dag, 14. april gjennomført A-dels forhandlingene i mellomoppgjøret 2021. På grunn av koronasituasjonene ble forhandlingene gjennomført digitalt.