SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter og representerer over 15 000 ansatte. 15 fagforeninger har inngått samarbeidsavtale om å utgjøre forhandlingssammenslutningen. SAN representerer fagforeninger med medlemmer som har høyere utdanning på master - og bachelorgradsnivå fra universitet og høyskoler.Lønnsoppgjøret 2021

SAN og Spekter har i dag, 14. april gjennomført A-dels forhandlingene i mellomoppgjøret 2021. På grunn av koronasituasjonene ble forhandlingene gjennomført digitalt. 


Lønnsoppgjøret 2020 i havn - meklingsløsning på overtid

SAN og Spekter kom 4. februar kl 02:15 til enighet i meklingen som omfattet medlemmer av NITO, Norges Farmaceutiske Forening og Den norske jordmorforening i helseforetakene. Enigheten innebærer at det ikke blir streik. Med meklingsløsningen er hovedoppgjøret 2020 for SAN endelig i havn.

Hva gjør du hvis du blir tatt ut i streik?

Meklingen i helseforetakene gjennomføres 2. og 3. februar. I den forbindelse er det en umiddelbar risiko for at SANs medlemmer blir tatt ut i streik. Hva som skjer dersom du blir tatt ut i streik kan du lese mer om her: