SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter og representerer over 15 000 ansatte. 15 fagforeninger har inngått samarbeidsavtale om å utgjøre forhandlingssammenslutningen. SAN representerer fagforeninger med medlemmer som har høyere utdanning på master - og bachelorgradsnivå fra universitet og høyskoler.


Lønnsoppgjøret 2020 i havn - meklingsløsning på overtid

SAN og Spekter kom 4. februar kl 02:15 til enighet i meklingen som omfattet medlemmer av NITO, Norges Farmaceutiske Forening og Den norske jordmorforening i helseforetakene. Enigheten innebærer at det ikke blir streik. Med meklingsløsningen er hovedoppgjøret 2020 for SAN endelig i havn.

Hva gjør du hvis du blir tatt ut i streik?

Meklingen i helseforetakene gjennomføres 2. og 3. februar. I den forbindelse er det en umiddelbar risiko for at SANs medlemmer blir tatt ut i streik. Hva som skjer dersom du blir tatt ut i streik kan du lese mer om her:

Brudd mellom SAN og Spekter – oppgjøret i overenskomstområde 10 (helseforetak med sykehusdrift) går til mekling

Forhandlingssammenslutningen SAN, som representerer NITO, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forenings medlemmer i helseforetakene, brøt i kveld de avsluttende sentrale forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter. Dette innebærer at oppgjøret nå går til mekling hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter om lag 6850 medlemmer i helseforetakene.

-          Det viste seg vanskelig å komme til enighet etter at vi fikk rekordmange brudd i de lokale forhandlingene, sier Birgithe Hellerud, SANs leder. – Nå ser vi frem til konstruktive prosesser hos Riksmekleren, fortsetter hun.

Det er ikke avklart når meklingen vil gjennomføres, men sannsynligvis i løpet av januar 2021. Bruddet innebærer at oppgjøret for medlemmene i helseforetakene ikke kan iverksettes før det foreligger en endelig løsning.