SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter og representerer over 15 000 ansatte. 15 fagforeninger har inngått samarbeidsavtale om å utgjøre forhandlingssammenslutningen. SAN representerer fagforeninger med medlemmer som har høyere utdanning på master - og bachelorgradsnivå fra universitet og høyskoler.Brudd mellom SAN og Spekter – oppgjøret i overenskomstområde 10 (helseforetak med sykehusdrift) går til mekling

Forhandlingssammenslutningen SAN, som representerer NITO, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forenings medlemmer i helseforetakene, brøt i kveld de avsluttende sentrale forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter. Dette innebærer at oppgjøret nå går til mekling hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter om lag 6850 medlemmer i helseforetakene.

-          Det viste seg vanskelig å komme til enighet etter at vi fikk rekordmange brudd i de lokale forhandlingene, sier Birgithe Hellerud, SANs leder. – Nå ser vi frem til konstruktive prosesser hos Riksmekleren, fortsetter hun.

Det er ikke avklart når meklingen vil gjennomføres, men sannsynligvis i løpet av januar 2021. Bruddet innebærer at oppgjøret for medlemmene i helseforetakene ikke kan iverksettes før det foreligger en endelig løsning.


Tariffnytt 19. november 2020

SAN og Spekter gjennomførte i går avsluttende sentrale forhandlinger (fase 3) i område 12.

Oppgjøret for disse virksomhetene kan iverksettes.

 

Samtidig signerte vi avsluttende protokoll for område 13.

 

Fase 3-forhandling i område 9, gjennomføres mandag 23.11.