SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter og representerer over 15 000 ansatte. 15 fagforeninger har inngått samarbeidsavtale om å utgjøre forhandlingssammenslutningen. SAN representerer fagforeninger med medlemmer som har høyere utdanning på master - og bachelorgradsnivå fra universitet og høyskoler.


Mellomoppgjøret 2023 er i havn!

Overenskomstområde 10 ble lukket den 22. juni, og med det er alle SANs medlemmer i havn med årets oppgjør. Oppgjøret kan effektueres for alle områder. SANs leder Birgithe Hellerud takker alle tillitsvalgte for innsatsen i årets oppgjør.