SAN-konferansen 2017 «Lønn og samarbeid innenfor den norske modellen».

 

Her finner du presentasjonene som ble benyttet under SAN-konferansen 2017

 

 

Program SAN-konferansen: 

 

8.februar

Kl. 0900 – 1600         Tillitsvalgtsopplæring – egen påmelding (Se program)

 

Kl. 1700 - 1800         Konferansestart

                              Hva er meklingsinstituttet – hva skal de bistå med – hva er egentlig streik?

v/Elisabeth Stenwig, mekler hos Riksmekleren

 

Kl. 1830                   Aperitiff

 

Kl. 1900                   Middag

 

9.februar

Kl. 0900 - 1000          Lønn- og lønnsdannelse

                                  v/Kristine Nergaard, FAFO

 

Kl. 1015 - 1100          Lokale forhandlinger sett fra et arbeidsgiverperspektiv

                                  v/Thor Johansen, Statnett

 

Kl. 1100 - 1145          Hva har den norske modellen betydd for samfunnsbygging og verdiskaping?

                                  v/Rolf Utgård

 

Kl. 1145 - 1230          Lunsj

 

Kl. 1230 – 1245         Pause til å sjekke mail etc.

 

Kl. 1245 - 1315          Lokale forhandlinger sett fra SANs arbeidsutvalg (AU)

 

Kl. 1330 - 1415          Samarbeid som verktøy

                                  v/Arne Krokan, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

                                  

Kl. 1430 - 1530          Samarbeid vs ytringsfrihet

                                  v/Jon Wessel-Aas, Bing Hodneland advokatselskap

 

Kl. 1530 – 1545         Avslutning

 

Med forbehold om endringer

 

Program forhandlingskurs 8. februar 2017 

 

09:00   Registrering, presentasjon og kursstart

 

09:30   Forhandlingssystemet i Spekter

 

11:00   Økonomi og beregninger

 

13:00   Lunsj

 

14:00   Forhandlingsløp, tvisteløsning og råd

 

15:30   Spørsmål/svar

 

16:00   Kursslutt