Medlemstall per 1.1.16

Organisasjon

omr.1-9

omr.10+4

Totalt

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

1598

5691

7289

Den Norske Jordmorforening

 

1646

1646

Norges Farmaceutiske Forening

527

492

1019

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

1006

 

1006

Econa

460

 

460

Naturviterne

245

 

245

Lektorlaget

120

 

120

Juristforbundet

110

 

110

Samfunnsviterne

102

 

102

Samfunnsøkonomene

94

 

94

Psykologforeningen

79

 

79

Arkitektenes fagforbund

5

 

5

Den norske veterinærforening

2

 

2

Den norske tannlegeforening

0

 

0