SANs råd

SAN ledes av et råd som har besluttende myndighet innenfor samarbeidets rammer, jf. Samarbeidsavtalen § 2. Representanter til Rådet oppnevnes av foreningene etter bestemmelsen i § 4. Rådet settes sammen og konstituerer seg innen 1. mars hvert år. Fagforeninger som har 51 eller flere medlemmer i Spekter-området er direkte representert i rådet med en eller flere representanter, avhengig av antall medlemmer.

 

Fagforeninger som har 50 eller færre medlemmer kan slå seg sammen og bli representert med en eller flere fellesrepresentanter. Medlemstallet per 1. januar hvert år legges til grunn for representasjonen. Rådet har beslutningsmyndighet vedrørende resultater av forhandlinger om overenskomster. Rådet tar beslutning om streik og eventuell uravstemning. Rådet skal vedtar konfliktstrategi og rammebetingelser for en eventuell streik.

 

Rådets leder er Birgithe Hellerud (Nito) , nestledere er Hans Christian Apenes (Tekna) og Jon Ole Whist (Farmaceutene). Rådet skal for øvrig konstituere seg i henhold til Samarbeidsavtalens § 3 og 5.

 

Representant

 

Vararepresentant

Forening

Representasjon

 

 

 

 

Birgithe Hellerud

Brynhild Asperud

William Nilssen

Kine Eide

Vigdis Fjeld
(uten stemmerett)

Tone Lise Jacobsen

 

 

 

NITO - Norges  Ingeniør og Teknologorganisasjon

Område 1 - 9, 12 og område 10, 11 og 13

Hans Christian Apenes

Marianne Gran Juriks

Ingeborg Ligaarden

David Mannes

Tekna – Teknisk- naturvitenskaplig forening

Område 1 - 9, 12

Berit Grimsrud Syversen

Ida Engen

Kari Aarø

 

Marte Berger-Nortvedt

DNJ - Den Norske Jordmorforening

Område 10 og 11

Christopher Viland

Gunhild Syversen

 

Econa

Område 1 - 9, 12

Jon Ole Whist

Rønnaug Larsen

Mathias Moen Østvold

Lilly Agerup

Norges Farmaceutiske Forening

Område 1 - 9 og område 10, 11 og 13

Michael Rummelhoff

Rikke Ringsrød

Juristforbundet

Område 1 - 9, 12

Ingvild Irgens-Jensen

Ole Jakob Knudsen

Naturviterne

Område 1 - 9, 12

Veronika Klimplova

Jan Olav Birkenhagen

Samfunnsviterne

Område 1 - 9, 12

Frode Lindseth

Sigurd Løkholm

Samfunnsøkonomene

Område 1 - 9, 12

Else Leona McClimans

Nina Sandborg

Norsk Lektorlag

Område 1 - 9, 12

Ingvild Aubert

Joakim Solhaug

Norsk Psykologforening

Område 1 - 9, 12

Nina Bergsted

Kristin Krogvold

Legeforeningen

Område 1 - 9, 12