Om SAN

 

 SAN_logo_pos_blue_180px.png

 

SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter, og er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter.

SAN representerer over 11 000 ansatte i Spekters medlemsvirksomheter.

 

15 fagforeninger har inngått en samarbeidsavtale som binder disse sammen i denne forhandlingssammenslutning som kalles SAN.

SAN omfatter utdanningsgrupper fra 3 års høgskole og høyere. Det innebærer at SAN representerer de aller fleste ansatte med høyere utdanning i Spekterområdet.  Både frittstående organisasjoner og organisasjoner som er medlemmer i Akademikerne er tilsluttet SAN.

 

Les mer om SAN