Overenskomst områder m/bedrifter

Virksomhetene i Spekter inndeles i overenskomstområder som kan bestå av en eller flere virksomheter, jf. Hovedavtalen § 4.

 

Hvilke virksomheter som ligger i de ulike områdene, følger av den til en hver tid gjeldende overenskomst del A.

 

For virksomheter som er omfattet av lov om helseforetak og/eller som inngår i overenskomstområde helse, er det inngått en egen avtale om forhandlingssystem som har samme varighet og oppsigelsesfrist som denne hovedavtalen.

 

 

Se oversikt over overenskomstområder:

   
1. Orkestre og  teatre                                                        
2. Norges Bank
3. Avinor
4. Lovisenberg
5. Nettbuss
6. NRK
7. NSB, Mantena AS, CargoNet
8. Posten
9.

Øvrige virksomheter

10.

Helseforetakene