Forhandlingssystem for helseforetakene og SAN

I hovedavtalene er det avtalt eget forhandlingssystem for helseforetakene.

I overenskomstområde 10 (helseforetakene) og 4 (Lovisenberg diakonale sykehus AS), er partene enige om følgende forhandlingssystem:

  • Spekter og SAN framforhandler overenskomstens del A (de innledende forhandlinger).
  • Spekter-Helse og SAN forhandler om "de sosiale bestemmelser" som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (del A1).
  • Det forhandles om lokale B-deler for alle forbund/foreninger uten nasjonal forbundsvis del og for forbund/foreninger med nasjonal forbundsvis del der hvor partene sentralt er blitt enige om dette.
  • Spekter og SAN avslutter overenskomstforhandlingene i de avsluttende forhandlinger.