SAN-konferansen 2019

Påmelding er åpnet - bli med


SAN-konferansen 2019

 
SANs råd og medlemsforeninger inviteres herved til  

SAN-konferansen 2019 
28. – 29. januar 2019 

 

Konferanse og overnatting skjer på Scandic Fornebu.
Konferansen starter 28.1.19 kl. 1000 og avsluttes 29.1.19 kl. 1530. 

Det blir både en gjennomgang av forhandlingsmodellen, råd og vink til selve forhandlingene, men også personvern og varsling m.m. 

 

Klikk her og meld deg på.

 

Påmeldingsfrist: 14.12.2018 
NB: Det er viktig å presisere at man ved påmelding skriver hvilken forening man representerer. 

 

Læringsmål: 
Konferansen er rettet mot tillitsvalgte som skal ha en aktiv rolle i forhandlinger om lønn og overenskomst i de respektive Spekter-virksomhetene. Deltakerne skal få en oppfriskning av forhandlingssystemet i Spekter, samt praktiske råd til forberedelse og gjennomføring av forhandlingsløp. I tillegg blir den en gjennomgang av personopplysningslov og innsynsrett for tillitsvalgte. 

 

For at det skal sikres lik representasjon fra alle medlemsforeningene, blir man spesielt invitert fra sin forening til å delta på selve konferansen. Hver enkelt medlemsforening må invitere sine medlemmer til å delta. 

Reise- og oppholdsutgifter dekkes av SAN over felles OU-midler. 

I tillegg til medlemmer av SANs Råd, er deltakelse fra den enkelte medlemsforening på følgende måte basert på medlemstall pr. 1.1.18: 

 

Organisasjon 

Antall deltakere 

Antall medlemmer i Rådet 

NITO 

24 

DNJ 

10 

Tekna 

Farmaceutene 

Econa 

Naturviterne 

Juristforbundet 

Samfunnsviterne 

Norsk Lektorlag 

Legeforeningen 

Psykologforeningen 

Samfunnsøkonomene