Nye konserntillitsvalgte i SAN

Det er gjennomført valg av konserntillitsvalgte i SAN

 

Valget ble avholdt i begynnelsen av desember med virketidspunkt 1.mars 2017-1.mars 2019

 

       

Midt

     
KTV: Grete Garshol HMR NITO
KTV-v1:     Lise Dragset     St.Olav     NITO
KTV-v2:        Lise Bentzon               Helse Nord-Trøndelag     Dnj

Sør øst

     
KTV: Rita von der Fehr OUS NITO
KTV-v1: Marte Berger Nordtvedt Vestre Viken Dnj

Nord

     
KTV Baard Martinsen Finnmarksykehuset NITO
KTV-v1:      Paul Larsen UNN Dnj

Vest

     
KTV: Toril Østvold                     Helse Stavanger               NITO
KTV-v1:       Kari Aarø      Helse Bergen Dnj
KTV-v2:       Siri Bergsholm Bjørhovde Sjukehusapoteka Vest NFF