Mekling i LHL-området - mulig streik

Det er brudd i forhandlingene mellom SAN og Spekter helse i LHL (Landsforeningen og Hjerte- og Lungesyke). Mekling gjennomføres tirsdag 31. januar med frist kl. 24.00 for mekleren til å finne en løsning. Første mulige streiketidspunkt er onsdag 1. februar ved arbeidstidens begynnelse.

 

SAN varslet i går 26.januar plassfratredelse til Spekter for ett medlem. SAN forhandler for 12 medlemmer i LHL-området.

 

Pensjon avgjørende stridstema 

- I disse forhandlingene står vi sammen med alle fagforeningene som er representert ved LHL. Vårt krav er videreføring av dagens pensjonsordning. Nå håper vi på en konstruktiv megling, sier forhandlingsleder Siri Røine i SAN.

 

Dersom meklingen ikke fører frem, blir ett medlem ved Glittreklinikken tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 1. februar.

 

Bakgrunn for bruddet

Forhandlingene om inngåelse av overenskomst mellom Spekter og SAN ble brutt 6. januar etter at partene lokalt ikke hadde kommet til enighet. Forhandlingene har vært krevende. Når SAN valgte å bryte forhandlingene, var det hovedsakelig fordi vi ikke ble enige om pensjonsordningen. Arbeidsgiver vil ikke videreføre dagens ytelsesbaserte pensjonsordning, men har initiert en omlegging til innskuddspensjon. Alle fagforeningene som er representert ved LHL står sammen om kravet om videreføring av dagens pensjonsordning, og har brutt forhandlingene på dette grunnlaget.

 

SAN varslet etter bruddet plassoppsigelse for 12 medlemmer innenfor LHL i henhold til Hovedavtalens kap. II § 9, jf. Arbeidstvistlovens § 16.

 

LHL var tidligere medlem av Virke, og er nå medlem av Spekter. Forhandlinger om etablering av overenskomster tilpasset Spekters avtalesystem har tatt tid, og endring av pensjonsordning har vært et sentralt spørsmål. Før dette var LHL i offentlig sektor, og pensjonen har vært ansett som en del av lønnen. Lønningene har vært lavere i offentlig sammenlignet med privat sektor, og blant annet pensjonsordningene har vært en del av bildet. Når man nå søker å redusere pensjonsytelsene, faller våre medlemmer dårligere ut.

 

Vi forsøker også å unngå «tariffhopping» mellom Virke – HUK, Spekter og NHO, hvor arbeidsgiver «shopper» den dårligere pensjonsordninger for å spare penger. Det bekymrer SAN at Virke – HUK kan bli en taper i denne sammenheng.